กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน 3 แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน 3 แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.199+900 – กม.216+600 รวมระยะทางยาวประมาณ 16.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ลักษณะโครงการเดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรไปและกลับ ก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้างผิวจราจร 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 15 – 20 เมตร งบประมาณ 559,150,000 บาท

โครงการดังกล่าวจะเป็นทางหลวงสายหลัก เพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว ตรงด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยและเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งจะช่วยทำให้การขนส่งสินค้าข้ามผ่านแดนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 โทร 0 5474 1379 80 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์