กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์การแพทย์ให้บริการโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จักษุวิทยา โรคผิวหนัง และโรคหัวใจ เพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ประชาชนเขตเมือง ที่อาคารบางรัก เขตสาทร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจัดบริการทางการแพทย์ระหว่างกรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มหน่วยบริการโรคเฉพาะทางที่อาคารบางรัก เขตสาทร ซึ่งเป็นอาคาร 17 ชั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเมือง มีความสะดวก เข้าถึงบริการได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่จะต้องลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ จัดบริการแบบ New Normal โดยมอบให้กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ จัดบริการโรคเฉพาะทางต่างๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคตา โรคผิวหนัง โรคหัวใจ เป็นต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งได้เปิดบริการบางส่วนแล้ว ในส่วนของการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคผิวหนัง และอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางแต่ละสาขา ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081 875 9904

********************************