กรมอนามัย ร่วมกับบีทีเอส รณรงค์ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นำทีมเจ้าหน้าที่กรมอนามัย และเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอส แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส พร้อมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นให้คนไทย ป้องกันตนเองในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด  สร้างความปลอดภัย และมั่นใจในการใช้บริการ