คลังจังหวัดอยุธยาพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” ผ่านระบบ (VCS) เน้นย้ำประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย ชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยการลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 และ 26 ม.ค. 64 อนุมัติและรับทราบโครงการเราชนะ มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 31.1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าระบบจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พ.ค. 64 ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะช่วยเหลือประชาชน และเป็นการเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการร้านค้าประเภทต่าง ๆ โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com และ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.64 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ” และช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงโครงการฯดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

———————————————