กรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทางน้ำเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

กรมเจ้าท่า ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อบรรเทาและลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเงินเยียวยาให้คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. สำหรับผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2.กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าบริการรายย่อยทั่วไป ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล สำหรับกลุ่มเรือโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย เรือข้ามฟาก เรือโดยสารในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามกฎหมาย

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นแนะนำผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ต้องการร่วมโครงการ “เราชนะ” เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” กรณีที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ”จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทยเพื่อนำไปติดที่ตัวเรือโดยสารเพื่อให้ประชาชนทราบ เน้นย้ำผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) รักษาความสะอาดภายในตัวเรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย การให้บริการเรือโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร.1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
_____________________________