“รฟท.!! ชี้แจงข้อเท็จจริง คลิปภาพขบวนรถไฟหยุดรอรถยนต์ที่ติดล้ำเส้นทางรถไฟ!!

กรณีที่มีภาพในสื่อออนไลน์  ปรากฏคลิปภาพขบวนรถไฟหยุดให้รถยนต์จำนวนมากผ่านข้ามทางไปก่อน บริเวณเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ นั้น

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบสถานที่ในคลิปภาพดังกล่าวเป็นจุดเครื่องกั้นถนนเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ มีพนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนน บริเวณถนนรัชดาภิเษก (ใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน)  และขบวนรถโดยสารที่ปรากฏตามภาพเป็นขบวนรถโดยสารที่วิ่งในเส้นทาง

สายตะวันออกต้นทางจากสถานีกรุงเทพ ขณะที่ทำขบวนมาถึงบริเวณดังกล่าว ขบวนรถจะต้องหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่หยุดรถอโศก (ตามภาพ) เมื่อหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถจะต้องเคลื่อนขบวนรถมาหยุดรอสัญญาณไฟจากระบบเครื่องกั้นถนน เมื่อเครื่องกั้นถนนปิดกั้นถนนเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถจะได้รับสัญญาณไฟจากระบบเครื่องกั้นถนน และจากพนักงานกั้นถนน ขบวนรถจึงจะสามารถข้ามจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ พนักงานกั้นถนนในจุดดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังและประสานงานกับเจ้าหน้าที่จราจรในบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอันตรายต่างๆ

ปัจจุบัน ปัญหาการจราจรติดขัดส่งผลกระทบในภาพรวมของ กรุงเทพมหา นคร รวมทั้ง ในบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในหลายจุด อาทิ บริเวณแยกยมราช อโศก ราชวิถี ประดิพัทธ์ เป็นอีกหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ขบวนรถไฟล่าช้า การรถไฟแห่งประเทศไทย

จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด คือ ต้องหยุดรถก่อนข้ามทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยไม่หยุดหรือจอดรถคร่อมทางรถไฟ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟ หรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5 เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้!!

 

รฟท. ชี้แจงข้อเท็จจริง คลิปภาพขบวนรถไฟหยุดรอรถยนต์ที่ติดล้ำเส้นทางรถไฟ**********************************…

โพสต์โดย ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018

 

??????  ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมติดตาม

Youtube : การรถไฟแห่งประเทศไทย OFFICIAL

https://www.youtube.com/channel/UCX0RfGzGjovQmxDYyGquJ_Q