แก้ไขแล้ว! สายสื่อสารห้อยต่ำ ปากซอยวิภาวดี 42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขกรณีสายสื่อสารห้อยต่ำบริเวณปากซอยวิภาวดี 42 โดยล่าสุด ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และปรับปรุงสายสื่อสารที่คงอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ้นระยะการสัญจรของประชาชนเพื่อความปลอดภัยแล้ว

ทังนี้ หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ แจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

หากพบเหตุผิดปกติ ฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แจ้งที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4327323303961440/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5742

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1356521240362582019?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=77569

▶️ Line OA: https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161225454101061499