รฟม. อำนวยความสะดวกประชาชน แนะนำช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอแนะนำช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการเดินทางออกจากบ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

– แอพพลิเคชั่น Line@mrtacontactcenter

– เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

– Live Chat กับเจ้าหน้าที่ รฟม. ผ่านเว็บไซต์ www.mrta.co.th

– E-mail : pr@mrta.co.th

– Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044