ไทยสมายล์ เพิ่มเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารภายในประเทศ

สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเส้นทางบิน มีดังนี้

• เชียงใหม่ – บินตรงทุกวัน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบิน/วัน (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์)
• เชียงราย – บินตรงทุกวัน
• น่าน – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)
• เลย – งดให้บริการ
• อุบลราชธานี – บินตรงทุกวัน
• อุดรธานี – บินตรงทุกวัน
• ขอนแก่น – บินตรงทุกวัน
• นครพนม – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, เสาร์, อาทิตย์)
• สุราษฎร์ธานี – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, ศุกร์, อาทิตย์)
• นครศรีธรรมราช – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันอังคาร ,พฤหัสบดี, เสาร์)
• กระบี่ – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์)
• ภูเก็ต – 2 เที่ยวบิน/วัน
• หาดใหญ่ – 2 เที่ยวบิน/วัน
• นราธิวาส – 2 เที่ยวบิน/ สัปดาห์ (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์)

นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

สำรองที่นั่งวันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com, Call Center 1181, 02-118-8888 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ทุกแห่ง

###