กรมทางหลวง เพิ่มช่องจราจรบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วง ทางแยกต่างระดับหนองขาม – โป่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง คาดแล้วเสร็จกันยายนนี้

กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ทางแยกต่างระดับหนองขาม – โป่ง จากเดิมข้างละ 3 ช่องจราจร เป็นข้างละ 4 ช่องจราจร รวมเป็น 8 ช่องจราจรไปกลับ โดยแบ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นทางบริเวณร่องกลางถนนที่กม.102 – 116 งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (Concrete Pavement) ที่กม.103 – 114 (เป็นช่วงๆ) รวมทั้ง งานระบบระบายน้ำบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางโป่ง 3 และการบริหารการจัดการจราจร ซึ่งได้ทำการเบี่ยงจราจรด้านฝั่งมุ่งหน้าพัทยาระหว่างกม.100 – 117 โดยยังคงไว้ 3 ช่องจราจรเช่นเดิม และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้ง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – พัทยา – มาบตาพุด ยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7