ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก หลังจากปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่ ในพื้นที่ อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 1 ก.พ.64 เมื่อเวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน ในโรงเรียนวัดปทุมวัน และโรงเรียนวัดหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมี นายสมร่าง จำนงศิลป์ รักษาการนายอำเภอลาดบัวหลวง นายธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังการระบาดของโรค covid-19 รอบใหม่ โดยโรงเรียนแต่ละแห่ง ได้จัดจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค covid -19 ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการไปยังแหล่งชุมชน ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และ หมอชนะ เพื่อร่วมกันป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อสนับสนุนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 3 วันแล้ว รวมผู้ป่วยสะสม 44 ราย ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค ทั้งการตั้งด่านเข้าออกระดับจังหวัด 2 จุด และให้สถานศึกษา สถานประกอบการทุกแห่ง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และจุดบริการวัดไข้ให้บริการผู้ใช้บริการ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา