ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ โรงงานผลิตน้ำธนบุรี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่แยกตัดถนนสิรินธร ถึงแยกตัดถนนอรุณอมรินทร์
  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่แยกพาณิชยการธนบุรี ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 96
  • ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่แยกตัดถนนสุทธาวาส ถึงแยกตัดซอยกุฎีเจริญพาศน์
  • ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงแยกตัดถนนวังเดิม
  • ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงสะพานกรุงธน
  • ถนนบางบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร ถนนพรานนก ถนนวังเดิม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า

และ ในคืนวันเดียวกัน (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบจุดรั่ว บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ซอย 62 ถึงซอย 72
  • ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ตั้งแต่ถนนอ่อนนุช ถึงถนนบางนา-ตราด

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การประปานครหลวง