ศกพ. ยกระดับแก้ฝุ่น ตรวจเข้มควันดำ การก่อสร้าง-โรงงาน การเผาในที่โล่ง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยในการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 3/2564 ว่า ในวันนี้มีการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยาการคาดการณ์สภาพอากาศ ช่วงวันที่ 1-7 กพ. ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ทำให้แนวโน้มการสะสมของ PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

นายธีรภัทร กล่าวว่า ในวันนี้มีการหารือกัน 2 ส่วน คือ 1. ในส่วนของการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชน 2. การขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรง สำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาโดยตรง เราจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ในสองส่วนใหญ่ คือ พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่นอกเขตเมือง พื้นที่ในเขตเมืองก็จะมีกิจกรรมอย่างน้อย 3 ต้องไปทำการตรวจควันดำในพื้นที่ในจุดที่มีการใช้รถเยอะ เช่น บริเวณท่ารถ ท่าเรือ หรืออู่รถยนต์ ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ซึ่งในตอนนี้ได้มอบหมายขอให้ทางกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)ประสานกรมการขนส่งทางบกให้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในเขต กทม. และปริมณฑล และบริเวณเมืองใหญ่ เพื่อที่จะนำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยกันตรวจตราเพื่อให้เกิดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามรอบ เพื่อทำให้ไม่เกิดควันดำ รวมไปถึงรถประจำทางต่างๆด้วย

ในส่วนที่สองคือเรื่องของก่อสร้างในพื้นที่ กทม และเมืองใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการทำสแลนในการดักกันฝุ่นไม่ให้กระจาย บางพื้นที่ยังพบว่ายังไม่มีการกันฝุ่นอยู่ รวมไปถึงเราเสริมขอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าได้มีการสเปรย์น้ำและกันฝุ่นเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้เราจะมีการเข้าไปติดตามในการแก้ด้วย และในส่วนที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะส่งทีมซึ่งตอนนี้ได้ประสานกับ คพ. กับกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ ว่าจะไปดูโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต กทม.ปริมณฑล และตามเมืองใหญ่ๆ ว่ามีระบบในการคัดกรองฝุ่นต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือไม่ อย่างไร ทั้ง 3 ส่วนเราจะมีการติดตามอย่างเข้มงวดและไกล้ชิด

สำหรับในเขตนอกเมือง ซึ่งก็จะเป็นการเผาในที่โล่งโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตรกรรม วันนี้ก็ได้ประสานกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ช่วยกันดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาในตรงนี้ โดยเฉพาะให้ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา กับ ศกพ.อย่างต่อเนื่อง และช่วงไหนจะของดการเผา ช่วงไหนจะมีการแบ่งหรือเปลี่ยนเวลาในการเผาในที่โล่งก็ไปดู นอกจากนั้นแล้วในพื้นที่ชายขอบติดกับป่า วันนี้เราก็ได้ซักซ้อมกับกรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ในการที่จะมีการให้ลาดตะเวนในพื้นที่ชายขอบเหล่านี้ให้มากขึ้น และให้มีการหยุดหรือดับไฟก่อนที่ไฟจะลามไปยังภูเขา ในทั้งสองส่วนนี้ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ที่อยู่นอกเมือง ก็ได้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหาโดยตรง รวมทั้งทางท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีการมอบหมายให้ทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ลงไปติดตามการทำงานในส่วนนี้ด้วย โดยเป็นการยกระดับการติดตามในเรื่องนี้ให้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ทางศูนย์ ศกพ. จะติดตามการปฏิบัติงานในรายจังหวัดอย่างใกล้ชิด

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการสื่อสาร ทั้งนี้ ศกพ. ได้ทำการประสานกรมประชาสัมพันธ์ สสส. ทางทีมที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยจะเน้นการทำงานในการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถ การก่อสร้าง โดยมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประสานกับทางภาครัฐที่มีการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ กลุ่มเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มเกษตรกร ในการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงตามพื้นที่ชายขอบ ทั้งหมดนี้จะเป็นการยกระดับการทำงานจากวันนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในวันที่ 1-7 ก.พ. จะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในบางภาคที่ทำให้เกิดลมสงบนิ่ง จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศจาก ศกพ. ในการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และโควิด-19 นายธีรภัทร กล่าว