อว. โดย วศ. ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสำนักงานเขตพระนคร บริการประชาชาชนในพื้นที่

อว. โดย วศ. ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสำนักงานเขตพระนคร บริการประชาชาชนในพื้นที่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสูตร วศ. จำนวน 1,000 ขวดให้กับสำนักงานเขตพระนคร

โดยมีนายสุรเดช อำนวยสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และบริการแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ณ สำนักงานเขตพระนคร
ทั้งนี้ เจลล้างมือแอลกอฮอล์สูตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน เป็นสูตรที่มีกลีเซอรีนและลาโนลีนในส่วนผสมและมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ที่ 71.2% ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งแทนความห่วงใยที่ วศ. สนับสนุนและให้บริการแก่บุคลากรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไว้ใช้พกพาติดตัวเพื่อความสะดวกและถูกสุขอนามัย