กรมท่าอากาศยาน สั่งทุกท่าอากาศยานคุมเข้มมาตรการลดฝุ่น pm 2.5

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 205 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ฟุ้งกระจายและมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการรณรงค์ลดฝุ่น pm 2.5 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการะกระทรวงคมนาคม ทย.จึงได้มอบหมายให้ทุกท่าอากาศยานดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และให้รายงานการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ โดยเบื้องต้น ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ได้ขอความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบก ให้ขนส่งจังหวัดเข้าตรวจสภาพรถทุกคันภายในท่าอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็นรถของท่าอากาศยาน และรถของผู้ประกอบการที่นำมาใช้ภายในท่าอากาศยาน โดยการตรวจวัดควันดำไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากรถคันใดที่มีค่าเกิน จะห้ามไม่ให้นำมาใช้ภายในบริเวณท่าอากาศยาน จนกว่าจะได้รับการแก้ไข รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถเช่าให้ดับเครื่องยนต์ ขณะจอดรถบริเวณหน้าอาคารและบริเวณท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการลดแหล่งกำเนิดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ ส่วนท่าอากาศยานที่มีการก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่น

โดยปฏิบัติตามกฎควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด รวมถึงในจังหวัดไหนที่มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่ากำหนด ให้ดำเนินการฉีดพ่นละอองไอน้ำความดันสูงภายในบริเวณลานจอด (Air Side) และในพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดหมอกควันในอากาศและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจและทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยกันรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ควบคู่ไปด้วย


#สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส #thailandplus #ไทยแลนด์พลัส นิวส์ #thailandplus online #thailandplus news