‘สาธิต’ ลงพื้นที่ย้ำความปลอดภัยไร้โควิด-19 ชวนเที่ยว ‘ระยอง – พัทยา มากันได้แล้วนะ’

กระทรวงสาธารณสุข นำทีมลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และพัทยา ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 เน้นย้ำศูนย์การค้าคุมเข้มตั้งแต่มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ โดยให้ศูนย์การค้าประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” พร้อมชวนเที่ยว “ระยอง – พัทยา มากันได้แล้วนะ”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยองและพัทยา ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มคลายล็อกให้สถานประกอบการบางประเภทดำเนินการได้ปกติแม้ในพื้นที่ที่มีการควบคุมก่อนหน้านี้ อาทิ จังหวัดระยอง และชลบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำทีมลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยองและพัทยา เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นภาคบริการที่มีประชาชนจับจ่ายสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน โดยเฉพาะราวบันไดเลื่อน จุดชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยา  ทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า จุดประชาสัมพันธ์ และดูแลบริเวณห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมออีกด้วย

 “ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมอบกรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจแนะนำเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19ในพื้นที่ศูนย์การค้าและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร การเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยองและพัทยาได้ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” ซึ่งได้ผ่านมาตรฐานสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มั่นใจ ห่างไกลโควิด-19 เป็นการตอกย้ำให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย “ระยอง – พัทยา มากันได้แล้วนะ” ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดประชาชนที่เข้าไปใช้บริการเองต้องป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 โดยขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ-ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือจดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวัน  เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลสำรวจอนามัยโพลประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-22 มกราคม 2564 จากประชาชนทั่วประเทศ 19,279 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อไปที่สาธารณะร้อยละ 94.48 ซึ่งสถานที่    ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 82.53 ดังนั้น กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมอย่างถูกวิธีเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสังเกตและประเมินอาการตนเอง อย่างสม่ำเสมอหากมีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือหากมีอาการไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 1 กุมภาพันธ์ 2564