พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. เปิดตัวแรง สามารถจำหน่ายได้สูงถึง 3,500 ล้านบาท ในครึ่งวันแรก

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” จำหน่ายแล้ว 3,500 ล้านบาท จากวงเงิน 5,000 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เปิดใช้งานและโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่บัดนี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายในรอบนี้ได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่วันแรก โดยมีผู้ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนจำหน่าย จึงขอเชิญผู้สนใจรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสอบถามรายละเอียดการใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา

ที่มา : สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ