กรมทางหลวงแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน (ขาออก) ช่วงทางเข้าโฮมโปรจนถึงจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (ขาออก) ที่ กม.๕๖+๐๐๐ – ๕๖+๔๐๐ ตั้งแต่ทางเข้าโฮมโปรไปจนถึงจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง พื้นที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม 2564 เวลา ๑๗.00-๒๒.00 น. ของทุกวัน จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเบี่ยงการจราจรออกทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจากจุดที่ทำการก่อสร้าง เพื่อทำการวางบ่อพัก ท่อระบายน้ำและงานปรับปรุงทางเท้ารวมถึงถนน จากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 2

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 1 กุมภาพันธ์ 2564