สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอินเดีย และขนาด 2.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด