รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนรามอินทรา บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.)

รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนรามอินทรา บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี   ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์     คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี    มีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนรามอินทรา บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยจะเริ่มปิดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าหลักสี่ ใช้จุดกลับรถบริเวณแยก
    ลาดปลาเค้า ทดแทน

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยในความ
ไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

———————————————————————————-