มาตรการผ่อนคลายให้กับกิจการ 37 ประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศฯ ฉบับที่ 18 เริ่มมีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

😱มาแล้วค่ะ มาตรการผ่อนคลายให้กับกิจการ 37 ประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศฯ ฉบับที่ 18 เริ่มมีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3202660799833519/?d=n