[ข่าวปลอม] กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ

จากที่มีการเผยแพร่เอกสารโดยใช้ชื่อของกรมปศุสัตว์ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทางกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงว่า เป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ซึ่งไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการประชาสัมพันธ์รับบริจาคกับกรมปศุสัตว์แต่อย่างใด โดยหากมีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-653-4926

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3rhDS5t

AFNC Thailand
30 ม.ค. 64