รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 17,953 ราย(เพิ่มขึ้น 930 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 889 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่8,553ราย)

เสียชีวิตรวม 77 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)รักษาหายป่วยแล้ว 11,505 ราย(64.08%)(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 109 ราย)รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,371 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ27 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(18) กรุงเทพมหานคร(3) นนทบุรี(2) มหาสารคาม(2) ตาก(1) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(8) และ ชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
– จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้


– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 102 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 74 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.4)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,033 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 447,459 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,516 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 118 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้


– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 139,515 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 417 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,115ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 203,933 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,725 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 463 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม