รัฐบาลเข้มมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ตรวจควันดำเชิงรุกทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารประจำทาง

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ท่าเรือคลองเตย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจวัดควันดำรถบรรทุกบริเวณท่าเรือคลองเตย หรือ ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญของประเทศและมีรถยนต์ทั้ง รถบรรทุกขนาดใหญ่ เล็ก และรถกระบะขนส่งสินค้าเข้าออกเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 คัน ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 ผลการตรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจรถบรรทุกจำนวน 65 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐานจำนวน 2 คัน โดยค่าควันดำอยู่ที่ร้อยละ 64.8 และ 66.1 ทั้งนี้ ผู้ตรวจการได้พ่นคำสั่งห้ามใช้และให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไข

ต่อจากนั้นเวลาประมาณ 11.30 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังอู่รถโดยสารประจำทาง ขสมก. หมอชิต 2 บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผลการตรวจควันดำรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จำนวน 53 คัน มีค่าควันดำอยู่ระหว่างร้อยละ 6-53 โดยทั้งนี้ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยเฉพาะการลดฝุ่นละออง PM2.5 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ ศกพ. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณท่าเรือคลองเตย และอู่รถโดยสารประจำทาง ขสมก. หมอชิต 2