อธิบดีเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย วางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ