กรมอุทยานแห่งชาติฯสานสัมพันธ์วันครอบครัว 14 เมษายน เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความรัก ความผูกพันและสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงประกาศยกเว้นค่าบริการในการเข้าในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 14 เมษายนนี้

นอกจากนี้นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มาท่องที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ก็ขอให้สนุกและเรียนรู้กับการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศด้านป่าไม้ สัตว์ป่า ซึ่งตนเองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ และได้มีการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย การจัดการขยะ เตรียมห้องน้ำให้สะอาด แต่ก็ขอความร่วมมือเรื่องการงดนำเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอออลเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง เพราะทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ล้วนเข้ามาศึกษาธรรมชาติและต้องการความสงบ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดด้านการป่าไม้ ตัดไม้ เผาป่า ล่า ค้า และครอบครองสัตว์ป่า สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง