รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ โครงการ “ตากใบโมเดล”

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” โดย รมช.ธรรมนัส ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ ให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว พร้อมรับฟังระบบการจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอตากใบ ณ นาข้าวแปลงใหญ่ บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรต่อไป