พยากรณ์อากาศประจำวัน เสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละออง

วันที่ 30 มกราคม –  5 กุมภาพันธ์ 2564 ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองสูงขึ้น และอาจมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ทำให้ทั่วทุกภาคมีการสะสมฝุ่นละอองลดลง

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 29-30 มกราคม 2564

ตรวจพบแผ่นดินไหว ขนาด 4.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งตอนใต้ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด