“ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” Smart & classic  งานเฉลิมฉลองย้อนอดีตวิถีชาววัง  พร้อมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรม SSRU Open House ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็ว ๆ นี้