รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนจตุรทิศ (ง)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนจตุรทิศ (ง) เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของเสาทางยกระดับ  ทางพิเศษศรีรัช
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนจตุรทิศ (ง) ฝั่งขาออก บริเวณไหล่ทาง ระยะทางประมาณ 40 เมตร ระหว่างซอยพระรามเก้า 15/1 – 17 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของเสาทางยกระดับ ทางพิเศษศรีรัช ขาออก (มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์-ชลบุรี) ก่อนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีผลให้ถนนจตุรทิศ ณ จุดดังกล่าว ช่องจราจรลดลง จาก 3 เหลือ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรดังกล่าว ผู้สัญจรอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489          และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

_________________________________

ที่ สผว21/267                         วันที่ 29  ตุลาคม  2561

เรียน   ผอ.กสอ.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

 

(นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ)

หน.สอ.

 

 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ