พก. จัดทำคลิปวิธีการลงทะเบียน “เราชนะ” เพื่อคนพิการทุกประเภท เริ่มแล้ววันนี้

Featured Video Play Icon

พก. จัดทำคลิปวิธีการลงทะเบียน “เราชนะ” เพื่อคนพิการทุกประเภท เริ่มแล้ววันนี้โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,500 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะคนพิการ ที่เข้าถึงวิธีการลงทะเบียนได้ยาก กว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน “เราชนะ” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทุกประเภท โดยสามารถรับชมได้ที่ : https://youtu.be/Ywrme3pmoPk หรือ https://www.facebook.com/552069948283037/posts/1823833284440024/?d=n

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน โครงการเราชนะในระบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. และสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์เนื่องจากข้อมูลของท่านจะถูกนำไปคัดกรองและตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์

ส่วนกลุ่มประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์อัตโนมัติ โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะทยอยได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนครบวงเงินสิทธิ์

ทั้งนี้ โครงการเราชนะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ตลอดระยะเวลาและช่วงเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ หากมีข้อสงสัย หรือขั้นตอนในการลงทะเบียน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

——————