อว. เผย “ประเทศในอาเซียนเริ่มฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และพม่า รวมประมาณ 555,000 คน

29 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่า “กระทรวง อว. ได้ติดตามข้อมูลการจัดหาและการฉีดวัคซีนโควืด-19 ของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้มีรายงานว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 555,115 โดส ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และพม่า รวมทั้งไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมจะฉีดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้”

– สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 113,050 คน

– อินโดนีเซีย เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 373,786 คน

– พม่า เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 68,279 คน

– ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ประกาศว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

– ส่วนประเทศอื่นๆ ยังไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ หรือยังไม่กำหนดเวลาชัดเจนว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันใด

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, Straitstimes, ABS-CBN, Reuters, Thestar, Arabnews, Exotravel, Health.economicstimes.indiatimes, Anadolu Agency 29 ม.ค.2564

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

——————-