กรมปศุสัตว์เข้ม! สั่งตรวจสอบร้านขายยาสัตว์และอาหารสัตว์ที่สมบัติบุรีตามข้อร้องเรียน ยึดของกลางมูลค่ากว่า 3 แสนบาท(44/2562)

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 10.30 น. กรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน สนธิกำลังกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ตามข้อร้องเรียนในพื้นที่ตลาดสมบัติบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยได้เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ร้าน พบการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  จำนวน 2 ร้าน จึงทำการยึดของกลาง จำนวน 36 รายการ รวมมูลค่าประมาณ370,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมดังกล่าว เนื่องมาจากกรมปศุสัตว์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และมีนโยบายให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 เป็นต้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่นำมาใช้โดยไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้สัตว์เลี้ยงตายได้ หากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำไปใช้อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา และ ตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ต่างๆ ได้ เช่น เนื้อ นม ไข่ ซึ่งส่งผลอันตรายกับผู้บริโภค และจะกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีกส่งต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในขณะนี้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของท่านและป้องกันอันตรายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะปัญหาสารตกค้างหรือเชื้อดื้อยา ขอให้ประชาชนเจ้าของสัตว์หรือเกษตรกรซื้ออาหารสัตว์และยาสัตว์ที่มีทะเบียนและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ มีการระบุสถานที่ผลิต แหล่งที่นำเข้าและวันหมดอายุที่ชัดเจน นอกจากนี้ ร้านหรือสถานที่จำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ โดยมีสัตวแพทย์หรือเภสัชกรอยู่ประจำร้านด้วย หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์โปรดแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

—————————–

ข้อมูล :  กองสารวัตรและกักกัน        ข่าว  :  เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์