รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 16,221 ราย(เพิ่มขึ้น 756 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 724 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่6,972ราย)

เสียชีวิตรวม 76 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 11,287 ราย(69.58%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 233 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,858 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ22 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก สมุทรสาคร(9) กรุงเทพมหานคร(8) นนทบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) สมุทรปราการ(3)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(6) และ ชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้


– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 101 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 73 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.3)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151,727 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 439,517 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,752 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 120 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้


– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 138,802ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 440 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,089ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 194,114 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,680 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 460 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม