สธ. เผย 61 จังหวัดพื้นที่ปลอดภัย เตรียมเสนอ ศบค.ผ่อนปรนมาตรการ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ศบค.ผ่อนปรนมาตรการ พบ 61 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ กทม.เริ่มควบคุมได้ แต่ยังพบในบางกลุ่มต้องติดตามต่อเนื่อง ย้ำการปกปิดไทม์ไลน์ ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 756 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 746 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 724 ราย และจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 22 ราย ส่วนอีก 10 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 15 ธันวาคม 2563–28 มกราคม 2564) 11,984 ราย หายป่วยเพิ่ม 233 ราย สะสม 7,347 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 4,621 ราย ไม่เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13 โดยสัปดาห์นี้ได้ปูพรมตรวจโรงงานต่างๆในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทำให้ผลการค้นเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อใน 3 วัน คือ 848 ราย 716 ราย และ 724 ราย ตามลำดับ

นพ.เฉวตสรรกล่าวต่อว่า ภาพรวมสถานการณ์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายจังหวัด โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 7 วัน มี 47 จังหวัด และไม่มีการติดเชื้อรายใหม่เลยอีก 14 จังหวัด รวมทั้งหมด 61 จังหวัด ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งข้อมูลนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ในวันที่ 29 มกราคม 2564 พิจารณาเรื่องการผ่อนปรนมาตรการ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและปอดบวมที่รับการรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับ กทม.ควบคุมการระบาดได้ดี แต่ยังมีบางกลุ่มก้อนที่พบผู้ป่วยประปรายยังต้องติดตามต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีประชาชนกังวลเกี่ยวกับการปกปิดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียง ดังนั้นเพื่อช่วยกันหยุดยั้งการแพร่เชื้อ ขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกราย อย่าปกปิดข้อมูลของตนเอง เนื่องจากมีผลต่อการควบคุมป้องกันโรค สร้างความกังวลและความเสี่ยงต่อบุคคลใกล้ชิด ขอให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค จะเปิดเผยเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง และที่มีผลกับการควบคุมป้องกันโรคเท่านั้น โดยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ปกปิดข้อมูลจะมีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

******************************** 28 มกราคม 2564