คุรุสภาเพิ่มรอบ!! การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู มืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่

คุรุสภาเพิ่มรอบ!! การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู มืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รอบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง

👉👉สามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/wankru64ksp

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/27067/