ยื่นออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ผ่าน e-service ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

📣ยื่นออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ผ่าน e-service ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ตามข้อมูลด้านล่างนี้

📍สาขากรุงเทพมหานคร
📞โทร. 0-2141-3298, 0-2141-3283
📧อีเมล Dot-Bangkok@tourism.go.th

📍สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
📞โทร. 0-3300-4450 กด 1, 3
📧อีเมล Dot-Chonburi@tourism.go.th

📍สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
📞โทร. 0-5320-4485
📧อีเมล Dot-Chiangmai@tourism.go.th

📍สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
📞โทร. 0-4424-8740
📧อีเมล Dot-Korat@tourism.go.th

📍สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
📞โทร. 0-7795-3066
📧อีเมล Dot-Surat@tourism.go.th

📍สาขาภาคใต้ 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)
📞โทร. 0-7485-6005 – 6

📍สาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต)
📞โทร. 0-7668-1065 กด 1
📧อีเมล Dot-Phuket@tourism.go.th

🔹ทั้งนี้ หากต้องการต่อใบอนุญาตด้วยตนเอง สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ