รมว.สุชาติ รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน ส่ง จ.สมุทรสาคร สู้โควิด – 19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 โอกาสเข้าพบเพื่อมอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่จังหวัดสมุทรสาครนำไปใช้ประโยชน์ต่อสู้กับโควิด – 19

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสุเมธ บุญบรรดารสุข ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำคณะจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 แก่กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งต่อให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสาครสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ที่คณะจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 นำมามอบแก่กระทรวงแรงงาน อาทิ ชุดเครื่องพ่น จำนวน 70 ชุด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส สูตรธรรมชาติ KEEEN Germ Killer จำนวน 600 ถัง หน้ากาก N95 จำนวน 1,120 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 80 อัน Surgical mask จำนวน 600 กล่อง Shoe cover boot จำนวน 200 คู่ ถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง ชุด PPE จำนวน 694 ชุด เพื่อส่งต่อให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อไป

————-