ขอเชิญรับชมถ้อยแถลง 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘊𝘢𝘯𝘤𝘦𝘳 𝘋𝘢𝘺

📣 ขอเชิญรับชมถ้อยแถลง
④ กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘊𝘢𝘯𝘤𝘦𝘳 𝘋𝘢𝘺
โดย ▪ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ▪
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
🔜 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
📍 ทาง FB Live : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute