สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และทีเซลส์ร่วมกับเอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ ส่งมอบตู้ความดันบวกแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) และ บริษัท เอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาค ตู้ความดันบวก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อตรวจหาคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ตู้ความดันบวก (Positive Pressure) ใช้หลักการทำงาน โดยแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ สามารถประจำอยู่ภายในตู้ ระหว่างการตรวจคัดกรองเชื้อจากประชาชน หรือคนไข้ที่อยู่ภายนอก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่แพทย์ และทำให้แพทย์ตรวจเชื้อได้หลายครั้ง โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุด PPE ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

—————-