กปน. ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ ณ SWOC กรมชลประทาน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ เพื่อการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (รูปซ้าย ที่ 4 จากซ้าย) นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปน. (ที่ 3 จากซ้าย) นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. (ที่ 2 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ของ กปน. พร้อมทั้งยืนยันความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

 

*****************************