กรมเจรจาฯ จัดสัมมนา ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่” ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Memorandum of Cooperation between the Government of Kingdom of Thailand and the Eurasian Economic Commission : MoC) ที่จะมีการลงนาม ระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย (นางสาวชุติมา บุญยประภัศร) และรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยานา วาโลวายา) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นายทิกราน ซาร์กสยาน) เป็นสักขีพยาน

นางอรมน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติกล่าวบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชน จากประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ร่วมหารือในช่วงเช้า หัวข้อ “Thailand and Eurasian Economic Union : New strategic partnership” และในช่วงบ่าย หัวข้อ “Thailand and Eurasian Economic Union : Expectation and opportunities” เพื่อชี้ให้เห็นโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีร์กิซ มีประชากรรวมกันกว่า 180 ล้านคน รายได้ประชาชาติ (GDP) กว่า 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ากับไทย 3,318 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 58.91 ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและทวีความสำคัญต่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียครั้งนี้ จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้สองฝ่ายเห็นศักยภาพของกันและกันมากขึ้น เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนและนำไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 การค้าไทยและ EAEU มีมูลค่า 3,318 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 27 ของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 58.91 โดยไทยส่งออก 1,099 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 2,190 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2561 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,794.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.59 โดยไทยส่งออก 941.84 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 1,852.53 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และเครื่องยนต์ เป็นต้น สินค้าที่ไทยนำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะ
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 7365

—————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์