สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 100.9 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2.1 ล้านราย โดยประมวลข้อมูลดังนี้

(small green triangle)จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร
(small green triangle)จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร
(small green triangle)อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
(small green triangle)จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร
(small green triangle)อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

(documents)(clipboard)วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม