สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2564

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 มอบให้แก่ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมรับมอบดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564