‘จับกัง1’ มอบ ที่ปรึกษาฯ มอบโอวาทแรงงานไทยก่อนไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มอบโอวาทแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล จำนวน 210 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) ฝากเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐอิสราเอล หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพติด สิ่งมึนเมา รู้จักเก็บออม และนำประสบการณ์มาพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล จำนวน 210 คน ณ ห้องอบรมคนงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน

โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในโอกาสนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ รัฐบาลอิสราเอลได้แจ้งความต้องการแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล จำนวน 2,000 คน ในปี 2564 ซึ่งเริ่มจัดส่งแรงงานเมื่อ 30 ก.ย.63 มีแรงงานเดินทางไปทำงานแล้ว 1,644 คน และในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีแรงงานเดินทางไปทำงานอีก 210 คน โดยกรมการจัดหางานกำหนดจัดส่งให้ทันตามความต้องการของนายจ้างอิสราเอลเดือนละไม่น้อยกว่า 450 คน

โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้จะเดินทางโดยรถบัสไปสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในคืนนี้เวลา 23.00 น. เมื่อถึงสนามบินทางสายการบินจะตรวจค้นกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด โดยคนงานจะเดินทางด้วยสายการบินแอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์ เวลา 09.00 น. ในวันที่ 28 มกราคมนี้

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า แรงงานไทยทุกท่านเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอิสราเอลแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศอิสราเอล หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เสียงานได้ รู้จักเก็บออมเพื่อนำรายได้กลับมาให้ครอบครัว และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกลับมาประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และที่สำคัญขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

—————-