ถอดรหัส ซีพีเอฟ สร้างอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค

ในวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ บางคนอาจเกิดคำถามว่า อาหารที่จะรับประทานมีความปลอดภัยหรือไม่ มีเชื้อปนเปื้อนไหม หรือแม้แต่พรุ่งนี้จะมีอาหารเพียงพอหรือไม่

ถ้าพูดถึงบริษัทผู้ผลิตอาหาร หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ “ซีพีเอฟ” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน บริษัทนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อคนไทย โดยเฉพาะในยามวิกฤตเช่นนี้

เมื่อถอดรหัสการสร้างอาหารปลอดภัยของซีพีเอฟ จะเห็นว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่ “การดูแลบุคลากร” ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ โดยการเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค โดยบุคลากรตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งในสำนักงาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm) และโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร (Food) ทุกคนยังคง “ยกการ์ดสูง” เพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19

โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้บริหารระดับสูงของซีพีเอฟ เป็นหัวหน้ากองบัญชาการ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งศูนย์ย่อยฯ อีก 26 ศูนย์ทั่วประเทศ และมีการจัดประชุมผ่าน VDO Conference ทุกสัปดาห์ เพื่อรับมือสถานการณ์และติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิด สำหรับภารกิจสำคัญในการเดินหน้าไลน์ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

โดยเฉพาะในโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร ที่มีระบบคัดกรองโรคที่เข้มงวด ทุกคนต้องผ่านเครื่อง Thermographic Bullet Body Camera ที่มีความแม่นยำระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเข้าไปยังกระบวนการผลิตได้อย่างเด็ดขาด เพราะทุกโรงงานเคร่งครัดเรื่องการปลอดเชื้อ ปลอดภัยได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ด้วยการควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษทุกขั้นตอน

เรียกว่ากว่าพนักงานจะเข้าถึงไลน์ผลิตได้ ต้องสวมใส่ชุดกาวน์ปิดคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้า ก่อนเข้าไลน์ผลิตต้องทั้งทำความสะอาดภายนอกและต้องผ่านอุโมงลมเพื่อไม่ให้มีฝุ่นผงติดเข้าไปเด็ดขาด

ที่สำคัญในไลน์การผลิตต้องรักษาความสะอาดสูงสุด เพราะเป็นโรงงานระบบปิด และมีการควบคุมอุณหภูมิ แม้แต่พื้นก็ต้องแห้งสนิททุกตารางนิ้ว และยังมีการแยกไลน์ผลิตอย่างชัดเจน ระหว่างไลน์อาหารสด กับไลน์อาหารแปรรูป เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เพราะพวกเขาถือว่า ความสะอาดไม่ใช่แค่มาตรฐาน แต่คือหัวใจหลักที่พนักงานทุกคนยึดมั่น

 

ขณะเดียวกัน ยังใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และแขนกลอัจฉริยะ นำไปสู่การผลิตแบบ Fully Auto ที่ไม่สัมผัสมือคน จึงมั่นใจได้ว่า “ปลอดเชื้อปนเปื้อน 100%”

แม้แต่ในช่วงเวลาพัก ความเคร่งครัดเรื่องการปลอดเชื้อก็ไม่เคยหยุดพัก ด้วยมาตรการ Social Distancing  โดยการเว้นระยะห่างที่นั่งพักรับประทานอาหาร 2 เมตร

ความมุ่งมั่นดูแลบุคลากรสูงสุดนี้เอง ทำให้ที่ผ่านมา ซีพีเอฟจึงไม่เคยหยุดสายพานการผลิต เพราะรู้ดีว่าที่ปลายทางคือคนไทยที่ต้องการอาหารที่ดี อาหารที่ปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าจะไม่ขาดช่วงในทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ในปลายทางที่ร้านจำหน่ายสินค้าทุกแห่งต่างเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตไปถึงการจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค จะได้รับอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อย่างแท้จริง

และถึงแม้ว่าจะเกิดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่นี่ก็ยังคงพร้อมสู้ไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่น เดินหน้าต่อไป “ไม่หยุดผลิตอาหาร” ด้วยมาตรการความปลอดภัยสูงสุด เพื่อ “หยุด” ความวิตกกังวลใจของพี่น้องคนไทยทุกคน  รวมถึงยังคงเดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่าวมต้านภัยโควิด-19” เพื่อส่องมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด-19 และพี่น้องแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญต่อให้เกิดวิกฤตขนาดไหน เชื่อว่าหากคนไทยไม่หยุดดูแลตัวเอง ยังคงตั้งการ์ดสูงป้องกันตนเองและผู้อื่น และไม่หยุดส่งกำลังใจให้กับคนรอบข้าง ทุกวิกฤตเราก็จะผ่านไปด้วยกัน เหมือนที่เราเคยทำได้

คลิก!! ชมภาพยนตร์สั้น “CPF อาหาร สะอาด ปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน”

https://www.youtube.com/watch?v=S0iftUor_10

——————