กรมเจ้าท่า พลิกโฉมท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เดินหน้าภารกิจปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ยกระดับพัฒนาท่าเรือ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังสถานการณ์ COVID-19 ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกในช่วงเทศกาลมากกว่า 1,000 คนและมีเรือเข้ามาใช้บริการไม่น้อยกว่า 70-80 ลำ ต่อวัน ขนาดท่าเทียบเรือไม่เกิน 20-50 ตันกรอสส์ เป็นท่าเรือท่องเที่ยวทางเลือกในการเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ เกาะพีพี อ่าวพระนาง จังหวัดภูเก็ต เกาะรอก จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะในทะเล จังหวัดตรัง เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ขนาดท่าเทียบเรือและอาคารพักคอยผู้โดยสารไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยขยายท่าเทียบเรือใหม่ให้มีขนาด 10×75 เมตร สะพานทางเข้าท่าเทียบเรือกว้าง 6 เมตร หลังคาคลุมสะพานและท่าเรือ ขยายอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 11×20 เมตร จำนวน 2 หลัง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบคอมพิวเตอร์ งานภูมิสถาปัตย์ และงานปรับปรุงด้านอื่นๆ ตามรูปแบบงานก่อสร้างที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน เพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมภายในจังหวัดกระบี่ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว สู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตลอดจนสามารถรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางในทุกมิติ ซึ่งคาดว่าหลังสถานการณ์ COVID-19 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับพัฒนาท่าเรือยุคใหม่ สไตล์ NEW NORMAL ให้เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

——————