กฟผ. หนุนสาธารณสุขตรวจเชิงรุก มอบตู้ความดันบวกและลบ

กระทรวงสาธารณสุขรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบซึ่งผลิตโดยทีมช่าง กฟผ. พร้อมชุด PPE หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 150 แห่ง

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด–19 จากนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ อาทิ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ หน้ากากอนามัย โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมในพิธี ณ อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะนำอุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 150 แห่ง ใน 39 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อที่ กฟผ. ประดิษฐ์​ขึ้น มีประโยชน์มากสำหรับบุคลากรด่านหน้าที่ต้องสัมผัสกับผู้รับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินและไม่สามารถซักประวัติอย่างละเอียดได้ นวัตกรรมเหล่านี้จึงช่วยให้ลดความเสี่ยงสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ในระดับหนึ่ง

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ถือเป็นวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอีกครั้ง โดย กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในสังคมที่ร่วมสู้โควิด-19 เร่งระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของทีมช่าง กฟผ. ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยวันนี้ได้ส่งมอบรวมทั้งสิ้น 53 ตู้ แบ่งเป็นตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกจำนวน 42 ตู้ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบจำนวน 11 ตู้ และจะดำเนินการผลิตจนครบ 200 ตู้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป

สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น จะมีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ซึ่งการใช้งานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศ โดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ (Filter Box) ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ (Hepa) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ อาทิ ชุด PPE จำนวน 50,000 ชุด หน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 80,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์ 250,000 คู่ หมวกคลุมผม 100,000 ชิ้น เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ 570 อัน และน้ำดื่ม 240,000 ขวด พร้อมเร่งผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและประชาชนแล้วกว่า 40,000 ลิตร รวมถึงแอลกอฮอล์ล้างมือในรูปแบบสเปรย์บรรจุขวดขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดป้องกันตนเองจากโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

———–