9 สวนป่า ‘อ.อ.ป.’ น่าเที่ยว แบกเป้ใบเดียวเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. เปิด 9 สวนป่าเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยสวนป่าที่เปิดให้บริการด้านท่องเที่ยว ได้แก่  สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่,  สวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย, สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก, สวนป่าเกริงกระเวีย  จังหวัดกาญจนบุรี, สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง  ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี้ อ.อ.ป. ได้เตรียมบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสอากาศหนาว ไม่ว่าจะเป็น บริการด้านบ้านพัก, พื้นที่สำหรับกางเต้นท์ รวมไปถึงกิจกรรมนานาชนิด ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้