รวมพลคนอาชีวะ สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่นานาชาติ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอเชิญชวนร่วมงาน อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  จัดกิจกรรม Open House การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ  การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร การนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตลอดจนเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาวิชางานต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะได้เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์สาขาวิชาชีพ ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สอบถามเพิ่มเติม โทร.055 711 090 หรือ www.kpt.ac.th